ผงหมึกและอะไหล่

จำหน่ายผงหมึกและอะไหล่ ทุกรุ่น ในราคาพิเศษ

โทร : 02-527-5480, 081-845-1850
อีเมล์ : friend.oa@gmail.com

ชื่อรุ่นผงหมึก รุ่นเครื่องที่ใช้
KM-2530A KM-3035
TK-18 KM-1820
TK-715 Falcon2, 2, 4
TK-655 KM-6030
TK-410 KM-2050
TK-110 FS-1016
TK-825K KM-C2520
TK-825C KM-C2520
TK-825M KM-C2520
TK-825Y KM-C2520
TK-679 KM-3040, TA-300i
KM-4850W KM-4850W
TK-960 KM-4800W, 4820W
TK-869K TASKalfa 250ci, 300ci
TK-869C TASKalfa 250ci, 300ci
TK-869M TASKalfa 250ci, 300ci
TK-869Y TASKalfa 250ci, 300ci
TK-859K TASKalfa 400ci, 500ci
TK-859C TASKalfa 400ci, 500ci
TK-859M TASKalfa 400ci, 500ci
TK-859Y TASKalfa 400ci, 500ci
TK-439 TASKalfa 180
TK-134 FS-1028
TK-669 TASKalfa 620 / 820
TK-479 FS-6025, 6030
TK-594K FS-C2026 / 2126
TK-594C FS-C2026 / 2126
TK-594M FS-C2026 / 2126
TK-594Y FS-C2026 / 2126
TK-354 FS-3040 / 3140
TK-899K FS-C8020MFP
TK-899C FS-C8020MFP
TK-899M FS-C8020MFP
TK-899Y FS-C8020MFP
TK-8309K TASKalfa-3050ci
TK-8309C TASKalfa-3050ci
TK-8309M TASKalfa-3050ci
TK-8309Y TASKalfa-3050ci
TK-8509K TASKalfa-5550ci
TK-8509C TASKalfa-5550ci
TK-8509M TASKalfa-5550ci
TK-8509Y TASKalfa-5550ci
TK-6309 TASKalfa-6500ci
TK-8709K TASKalfa-6550ci
TK-8709C TASKalfa-6550ci
TK-8709M TASKalfa-6550ci
TK-8709Y TASKalfa-6550ci
TK-1144 FS-1035MFP / 2535MFP
TK-1114 (2.5K) FS-1020MFP / 1120MFP
TK-1124 (3K) FS-1025MFP / 1125MFP
TK-8319K TASKalfa-2550ci
TK-8319C TASKalfa-2550ci
TK-8319M TASKalfa-2550ci
TK-8319Y TASKalfa-2550ci
TK-4109 Kizuna
TK-7109 Tomcat TA-3010i
TK-7209 Tomcat TA-3510i
TK-8329K Jupiter 2
TK-8329C Jupiter 2
TK-8329M Jupiter 2
TK-8329Y Jupiter 2
TK-3104 M3040dn, 3540idn
TK-3134 M3560idn, 3550idn
TK5144K M6030cdn, M6530cdn
TK5144C M6030cdn, M6530cdn
TK5144M M6030cdn, M6530cdn
TK5144Y M6030cdn, M6530cdn
ชื่อรุ่นผงหมึก รุ่นเครื่องที่ใช้
TK-5154K M6035cidn, M6535cidn
TK-5154C M6035cidn, M6535cidn
TK-5154M M6035cidn, M6535cidn
TK-5154Y M6035cidn, M6535cidn
TK-5199K TASKalfa 306ci
TK-5199C TASKalfa 306ci
TK-5199M TASKalfa 306ci
TK-5199Y TASKalfa 306ci
TK-5209K TASKalfa 356ci
TK-5209C TASKalfa 356ci
TK-5209M TASKalfa 356ci
TK-5209Y TASKalfa 356ci
TK-5219K TASKalfa 406ci
TK-5219C TASKalfa 406ci
TK-5219M TASKalfa 406ci
TK-5219Y TASKalfa 406ci
MK-825A KM-C2520
MK-852B KM-C2520
MK-865A TASKalfa 250ci / 300ci
MK-865B TASKalfa 250ci / 300ci
MK-855A TASKalfa 400ci / 500ci
MK-855B TASKalfa 400ci / 500ci
MK-715 KM-3050
MK-716 KM-4050
MK-410 KM-2050
MK-706 KM-3035
MK-707 KM-4035
MK-650A KM-6030
MK-650B KM-6030
MK-670 KM-3040
Drum 6030  
Drum 3035 Falcon2
Deve KM-4850W  
Drum 4850W
Drum DK-716 KM-4050, TA-420i
Drum DK-670 KM-3040
Drum DK-950 KM-4800W
Drum DK-6305 TA-3500i
Drum DK-475 FS-6525MFP
Drum DK-7105 Tomcat
PM-660A TASKalfa 620
PM-660B TASKalfa 620
MK-660A TASKalfa 620
MK-660B TA-620
PU-100 KM-1820
MK-460 TASKalfa 180
MK-130 FS-1028/1128
MK-726 TASKalfa 420i / 520i
MK-671 TASKalfa 300i
MK-479 FS-6025 / 6030
MK-479 (Feeder) FS-6025 / 6030
MK-590 FS-C2026 / 2126
MK-350 FS-3040 / 3140
MK-370 (for DP) FS-3040 / 3140
MK-895A FS-C8020MFP
MK-895B FS-C8020MFP
MK-8305A TASKalfa 3050ci
MK-8305B TASKalfa 3050ci
MK-8305C TASKalfa 3050ci
MK-8505A TASKalfa 5550ci
MK-8505B TASKalfa 5550ci
MK-8505C TASKalfa 5550ci
WT-860 TASKalfa 5550ci
WT-861 TASKalfa 6500ci