เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น ขาว-ดำ KYOCERA ECOSYS M2540dn

KYOCERA ECOSYS M2540dn

With short first print and copy time and professional scanning features, this product will boost your productivity. Targeted at small and medium work groups.

Speedy A4 copy/print up to 40 ppm (Mono).

Standard 512MB RAM to perform heavy duty tasks without additional memory required.

Support Air Print and Mopria certified.

Fast scanning up to 40/23 ipm Mono/Color.

Low temperature fuser system for less power consumption.

รายละเอียดสินค้า
ความเร็วในการพิมพ์ 40 แผ่นต่อนาที
พริ้นจากแฟรชไดร์ฟ
Private Print,USB Direct Print
Kyocera Mobile Print
การเชื่อมต่อ USB 2.0 (High-Speed), Fast Ethernet 10base-T/100Base-T/ 1000base T Std.
ภาษาที่ใช้ในการพิมพ์ PCL 6/(PCL5e, XL), KPDL 3(PostScript 3 compatible), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, PDF, XPS
มีระบบ Private Printing เพื่อต้องการความปลอดภัยงานเอกสารที่สังพิมพ์
รองรับระบบ,มาตรฐานความปลอดภัย IPv6 & IPsec & SSL Security
ระบบปฏิบัติการ All Current Windows operating systems, Mac OS x 10.5 or later, Linux.
รองรับE-mail Printing, Internet Printing, WSD Printing.
USB Direct Print สามารถพิมพ์ข้อมูลตรงจาก USB memory (TIFF, JPEG, PDF, XPS, Open XPS)
รองรับระบบ Mobile Printing: Air Print, Mopria, KYOCERA mobile print
ตั้งจำนวนการถ่ายต่อเนื่องได้1 – 999 สำเนา
ถ่ายเอกสารได้ตั้งแต่ขนำด A6R (105x148 mm) – Folio (216 x 356 mm)
ถาดกระดาษบรรจุ250 แผน่ (น้ำหนักกระดาษ 60 – 163 แกรม) และช่องป้อนมืออีก1 ช่องบรรจุได้100 แผ่น(น้ำหนักกระดาษ 60 – 220 แกรม), บรรจุรวมกระดาษสูงสุด850 แผ่น ( เพิ่ม Option PF-1100 x 2)
ชุดป้อนต้นฉบับอ่านครั้งเดียวพร้อมกัน 2 หน้าอัตโนมัติ บรรจุต้นฉบับได้ 50 แผ่น
ถาดกระดาษบรรจุ 250 แผ่น พร้อมช่องป้อนมือ 100 แผ่น
ตั้งจำนวนการถ่ายต่อเนื่องได้1 – 999 สำเนา
ถ่ายเอกสารได้ตั้งแต่ขนำด A6R (105x148 mm) – Folio (216 x 356 mm)
ถาดกระดาษบรรจุ250 แผน่ (น้ำหนักกระดาษ 60 – 163 แกรม) และช่องป้อนมืออีก1 ช่องบรรจุได้100 แผ่น(น้ำหนักกระดาษ 60 – 220 แกรม), บรรจุรวมกระดาษสูงสุด850 แผ่น ( เพิ่ม Option PF-1100 x 2)
ชุดป้อนต้นฉบับอ่านครั้งเดียวพร้อมกัน 2 หน้าอัตโนมัติ บรรจุต้นฉบับได้ 50 แผ่น
ถาดกระดาษบรรจุ 250 แผ่น พร้อมช่องป้อนมือ 100 แผ่น
ถ่ายเอกสารกลับสำเนาหน้า-หลังอัตโนมัติ
Job Accounting จำกัดจำนวนการใช้ สามารถตั้งได้ 20 รหัส
มีระบบถ่ายเอกสาร 2 หน้ำอัตโนมัติ(กลับหน้ำ-หลังสำเนา)A4 : 60-105 แกรม (Duplex Copy)
อัตราส่วนถ่ายย่อ-ขยาย ซูม25% - 400% และยอขยายมาตรฐาน 12 ระดับ (7R/5E)
ELECTRONIC SORT เป็นการจัดเรียงเอกสารเป็นชุดได้โดยอัตโนมัติ
N-UP COPY เป็ นการถ่ายรวมต้นฉบับ 2 in1 / 4 in 1 ลงบนกระดาษแผ่นเดียวกัน
ELECTRONIC SORT เป็นการจัดเรียงเอกสารเป็นชุดได้โดยอัตโนมัติ
ECO MODE เป็นระบบช่วยประหยัดผงหมึกในการใช้งานถ่ายเอกสารได้ 30%
สามำรถบันทึกฟังส์ชันใช้งานประจำได้4 โปรแกรม (Program memory)