เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น ขาว-ดำ KYOCERA Ecosys M2040dn

KYOCERA Ecosys M2040dn

คุณสมบัติทั่วไปGeneral เป็นแบบตั้งโต๊ะ ระบบผงหมึกแห้งชนิด Mono component ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ความละเอียด1,200 dpi x 1,200 dpi (Print), 600 x 600 dpi (Scan, Copy) เฉดสี256 ระดับ หน่วยประมวลผล Cortex-A9 800 MHz มีหน่วยความจำ 512 MB standard (Max 1,536 MB ) ความเร็วในการพิมพ์40 แผนต่อนาที(Copy & Print) ขนาดกระดาษ A4 ความเร็วแผ่นแรกเพียง่ 6.4 วินาที(copy/ print) ใช้เวลาในการอุ่นเครื่องไม่เกิน 17 วินาที ชุดป้อนต้นฉบับอ่านครั้งเดียวพร้อมกัน 2 หน้ำอัตโนมัติ รองรับต้นฉบับได้50แผ่น ใช้ไฟฟ้าAC 220-240 V, 50-60 Hz, สิ้นเปลือง Printing: 439 W, Stand-By: 65 W, Sleep mode: 3.7 W ระดับเสียง(ISO 7779 / ISO 9296): Printing: 48 dB (A), Stand-By: 29 dB (A)Toner Kit ใช้งานได้ 7,200 หน้ำ (มาตรฐานISO/IEC 19752)

รายละเอียดสินค้า
ความเร็วในการพิมพ์ 40 แผ่นต่อนาที
พริ้นจากแฟรชไดร์ฟ
Private Print,USB Direct Print
Kyocera Mobile Print
การเชื่อมต่อ USB 2.0 (High-Speed), Fast Ethernet 10base-T/100Base-T/ 1000base T Std.
ภาษาที่ใช้ในการพิมพ์ PCL 6/(PCL5e, XL), KPDL 3(PostScript 3 compatible), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, PDF, XPS
มีระบบ Private Printing เพื่อต้องการความปลอดภัยงานเอกสารที่สังพิมพ์
รองรับระบบ,มาตรฐานความปลอดภัย IPv6 & IPsec & SSL Security
ระบบปฏิบัติการ All Current Windows operating systems, Mac OS x 10.5 or later, Linux.
รองรับE-mail Printing, Internet Printing, WSD Printing.
USB Direct Print สามารถพิมพ์ข้อมูลตรงจาก USB memory (TIFF, JPEG, PDF, XPS, Open XPS)
รองรับระบบ Mobile Printing: Air Print, Mopria, KYOCERA mobile print
ตั้งจำนวนการถ่ายต่อเนื่องได้1 – 999 สำเนา
ถ่ายเอกสารได้ตั้งแต่ขนำด A6R (105x148 mm) – Folio (216 x 356 mm)
ถาดกระดาษบรรจุ250 แผน่ (น้ำหนักกระดาษ 60 – 163 แกรม) และช่องป้อนมืออีก1 ช่องบรรจุได้100 แผ่น(น้ำหนักกระดาษ 60 – 220 แกรม), บรรจุรวมกระดาษสูงสุด850 แผ่น ( เพิ่ม Option PF-1100 x 2)
ชุดป้อนต้นฉบับอ่านครั้งเดียวพร้อมกัน 2 หน้าอัตโนมัติ บรรจุต้นฉบับได้ 50 แผ่น
ถาดกระดาษบรรจุ 250 แผ่น พร้อมช่องป้อนมือ 100 แผ่น
ถ่ายเอกสารกลับสำเนาหน้า-หลังอัตโนมัติ
Job Accounting จำกัดจำนวนการใช้ สามารถตั้งได้ 20 รหัส
มีระบบถ่ายเอกสาร 2 หน้ำอัตโนมัติ(กลับหน้ำ-หลังสำเนา)A4 : 60-105 แกรม (Duplex Copy)
อัตราส่วนถ่ายย่อ-ขยาย ซูม25% - 400% และยอขยายมาตรฐาน 12 ระดับ (7R/5E)
SCAN ONCE PRINT MANY เป็นการถ่ายเอกสารตั้งจำนวนโดยอ่านต้นฉบับเพียงครั้งเดียว
N-UP COPY เป็ นการถ่ายรวมต้นฉบับ 2 in1 / 4 in 1 ลงบนกระดาษแผ่นเดียวกัน
ELECTRONIC SORT เป็นการจัดเรียงเอกสารเป็นชุดได้โดยอัตโนมัติ
ECO MODE เป็นระบบช่วยประหยัดผงหมึกในการใช้งานถ่ายเอกสารได้ 30%
สามำรถบันทึกฟังส์ชันใช้งานประจำได้4 โปรแกรม (Program memory)
คุณสมบัติสแกนเนอร์
ความเร็วในการสแกน 32 หน้าต่อนาที A4 อ่านต้นฉบับพร้อมกัน 2 หน้า
ความเร็วในการสแกน 40 หน้าต่อนาที A4 อ่านต้นฉบับหน้าเดียว
Scan to SMB, Scan to FTP, Scan to Email, Scan to USB Flash Drive, Twain Scanning
รูปแบบไฟล์ TIFF, PDF, JPEG, XPS
ความเร็วสแกน 300 dpi ขาวดำ/สี40/23 หน้า/นำที(ต้นฉบับหน้าเดียว),32/16 หน้า/นาที (ต้นฉบับ2หน้า)
ความละเอียดสแกน 600, 400, 300, 200 จุดต่อนิ้ว เฉดโทนสีได้ 256 ระดับ
หน้าที่สแกน(Scan to email, Scan to FTP, Scan to SMB, Scan to USB, TWAIN Scan, WSD Scan, WIA)
รูปแบบข้อมูลเป็น TIFF,JPEC,น XPS, PDF (MMR/JPG/ High compression PDF), PDA/A, Encrypted PDF
คุณสมบัติ สำหรับรุ่น KYOCERA ECOSYS M2540dn
มาตรฐานเครื่องโทรสาร JBIG,MMR,MR,MH
ความเร็วในการส่งเอกสาร 3 วินททีต่อแผ่น ( JBIG)
ความเร็วในการอ่านภาพ 2.5 วินาทีต่อแผ่น/ความเร็วในการรับส่งข้อมูล 33.6 KBPS โดยอัตโนมัติ
หน่วยความจำ 3.5 MB รับเอกสารเข้าหน่วยความจำเก็บได้ 256 หน้า A4
One Touch Dial บันทึกหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ไว้ในปุ่มเดียวกันได้ 22 Keys
บันทึกหมายเลขปลายทางได้ 200 เลขหมาย 50 GROUPS