เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น ขาว-ดำ KYOCERA ECOSYS M4132idn

KYOCERA ECOSYS M4132idn

คุณสมบัติทั่วไ ป(GENERAL) เป็นแบบตั้งโต๊ะ ระบบผงหมึกแห้งชนิด Mono component ไม่ต้องเปลี่ยนผงแม่เหล็ก ใช้กระดาษธรรมดามีหน่วยความจามาตรฐาน Ram 1GB (ขยายเพิมสูงสุดได้่3GB) + Option HD (32GB or 128GB)ความเร็วหน่วยประมวลผล ARM Cortex-A9 (Dual Core) 1.2GHzความเร็วในการพิมพ์32 แผนต่่อนาที(Copy & Print) ขนาดกระดาษ A4 ความเร็วแผนแรกเพียง่ 5.2 วินาทีใช้เวลาในการอุ่นเครื่องไม่เกิน 20 วินาที ชุดป้อนต้นฉบับอ่านกลับหน้าหลัง2หน้าอัตโนมัติ บรรจุต้นฉบับได้50แผ่ ความหนา 45 – 160 แกรมใช้ดรัมแม่แบบสร้างภาพชนิด Amorphous Silicon มีความทนทานในการใช้งานได้3 แสนมิเตอร์่อลูกมากกวาเครื่องทั่วไปอย่างน้อยถึง่ 3 เท่า ใช้ไฟฟ้ าAC 220-240 V, 50-60 Hz, สิ้นเปลืองไฟฟ้า Printing: 390 W, Stand-By: 55 W, Sleep mode: 0.5 W. ระดับเสียง(ISO 7779 / ISO 9296): Printing: 49 dB(A), Stand-By: 34 dB(A)

ความละเอียดในการพิมพ์ 1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi
การเชื่อมต่อ USB 2.0 High Speedx1;Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/100BASE-T,USB Host Interface ( USB Host)x2; NFC TAGx1;802.11 b/g/n/Wireless LAN/WiFi Direct
ภาษาการพิมพ์ PRESCRIBE,PCL6,KPDL3,(Postscript3compatible),XPS,PDF Direct Print Ver 1.7
สามารถพิมพ์งานได้โดยตรงจากUSB memory (USB direct print) โดยไม่ต้องผานเครื่อง่ PC
Security Water Mark เป็นระบบป้องกนการถั่ายเอกสารซ้า โดยสาเนาที่ถ่ายซ้าจะขึ้นลายน้ามาให้เห็น
Private Print สามารถสังพิมพ์งานส่่วนตัว โดยกาหนดรหัสและใส่รหัสสังพิมพ์ที่หน้าจอเการใช้งานครื่อง่
Cost-Saving with Combine Printing สามารถสังพิมพ์ต้นฉบับ่ 25 : 1 ลงในแผนเดียวกัน
ระบบปฏิบัติการWindows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10; Apple Macintosh OS X 10.5 or later; Linux
KYOCERA Mobile Print: Air Print, Mopria, Kyocera Mobile Print, Google Cloud Print (option)
KYOCERA Fleet Services (Optional) เป็นโปรแกรมช่วยตรวจแจ้งสถานการณ์ใช้งานเครื่องเพื่อป้องกันปัญหาต่างๆก่อนที่จะเสีย พร้อมทั้งแกไขการตั้้งค่าต่างๆได้โดยไม่ต้องเสียเวลารอช่าง
ความละเอียด 600x600 dpi,ตั้งจำนวนการถ่ายต่อเนื่องได้ 1-999 สำเนา
ถ่ายเอกสารได้ตั้งแต่ขนาด A6R (105X148 mm)-A3 (297x420 mm)
ถาดกระดาษปรับอิสระบรรจุ 500 แผ่น,น้ำหนัก 60-163 แกรม
ช่องป้อนมือบรรจุได้ 100 แผ่น ขนาด A6R-A3 น้ำหนัก 45-256 แกรม
ถ่ายเอกสารกลับหน้าหลังอัตโนมัติ (Duplex Copy)
ปรับความเข้มจางได้ 5 แบบ คือ ธรรมดา อัตโนมัติ รูปภาพ ตัวหนังสือ รูปภาพ+ตัวหนังสือ
อัตราย่อ-ขยาย ซูม 25%-400% และย่อขยายมาตรฐาน 10 ระดับ
ถ่ายเอกสารโดยอ่านต้นฉบับเพียงครั้งเดียว ตั้งจำนวนสำเนาได้ตามต้องการ (Scan one print many)
สามารถถ่ายรวมต้นฉบับ 2 in 1 หรือ 4 in 1 ลงบนกระดาษแผ่นเดียว (N-UP Copy)
สามารถจัดเรียงเอกสารเป็นชุดแบบ สลับไขว้ 90 องศา ได้โดยอัตโนมัติ ( Electronic Sort )
สามารถควบคุมการถ่ายเอกสารและการพิมพ์,ตรวจสอบการใช้งาน แต่ละบุคคลได้ถึง 100 รหัส
เป็นจอภาพสีขนาดใหญ่ 7 นิ้ว ชัดเจนง่ายต่อการใช้งาน (Color LCD Panel)
สามารถเลื่อนขอบสำเนาบน-ล่าง,ซ้าย-ขวา เพื่อเข้าแฟ้มตั้งระยะได้ -18 ม.ม. ถึง +18 ม.ม.
ID COPY CARD การถ่ายบัตรประจำตัว 2 หน้า ลงกระดาษหน้าเดียว
Interrup copy สามารถแทรกงานเร่งด่วนได้ โดยพักงานเก่าแล้วกลับมาทำงานต่อ
ความเร็วในการสแกน50/50 หน้าต่อนาทีA4 (300 dpi BW / Color)
ความละเอียด600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi, 200x400dpi, 200x100dpi
สแกนงานต้นฉบับใหญ่สุด A3
หน้าที่สแกน Scan to email (SMTP, SMTP over SSL), Scan to FTP or FTP over SSL, Scan to SMB, Scan to USB Host, Twain, WSD Scan)
สามารถสแกนงานส่งปลายทางได้200 address (common aggress list), 50 groups (Group address list)
รูปแบบข้อมูลเป็TIFF,น JPEC, XPS, OpenXPS, PDF (High-compression PDF)
ฟังก์ชั่นแฟกซ์ เป็นอุปกรณ์เสริม ( Option)
ความเร็วในการอ่านภาพ 2 วินาทีต่อแผ่น
ความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูล 33.6 KBPS โดยอัตโนมัติ
หน่วยความจา 12 MB รับเอกสารเข้าหน่วยความจาสามารถเก็บได้700 หน้าA4 หรือมากกว่า
Network Fax สามารถรับส่งเอกสารผานระบบเครือข่าย
Duplex Send/Receive สามารถส่ง/รับเอกสาร ในกรณีที่มี2 หน้าได้อัตโนมัติ
มาตรฐานเครื่องโทรสารJBIG, MMR, MR, MH